La Psicologia és una ciència essencial per a cadascun de nosaltres. La salut mental és un altre sector de la salut molt important per a poder aconseguir els objectius.
Donis de GIMA som molt conscients de la necessitat de tenir una bona salut mental, ja que d'aquesta manera evitem qualsevol afecció.
L'estrès, l'ansietat, l'insomni, el nerviosisme, la pressió, etc. són elements que ens persegueixen durant la nostra jornada laboral, el nostre entorn esportiu, el nostre entorn familiar, etc. i no ens permeten gaudir al 100% de nosaltres mateixos i de les petites coses que ens envolten.
És molt important ser conscients de la necessitat de tenir una bona salut mental, ja que com defineix l'Organització Mundial de la Salut: “la salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malalties”