La Nutrició és un procés bàsic, essencial per a la nostra qualitat de vida i per al nostre dia a dia. Sempre ens han recomanat seguir una alimentació saludable, però, realment sabem el que és?

Segona sessió de nutrició:

Es realitza una setmana després de la primera sessió per a realitzar una avaluació precoç dels canvis introduïts en la primera sessió. Lliurament i explicació del pla nutricional personalitzat segons els objectius i hàbits plantejats en la primera sessió. Anàlisi i valoració del pla de seguiment alimentari. En aquesta sessió es tornen a prendre els valors obtinguts mitjançant el control de pes complet amb la bàscula intel·ligent Tanita i les mesures antropomètriques

Segona sessió de nutrició: 45€ (durada: 40 minuts)

Sessió de seguiment:

Les sessions de seguiment es realitzen de manera puntual per a analitzar el funcionament i l'adherència al pla nutricional personalitzat, per a realitzar una valoració i comparativa de l'antropometria i del control de pes corporal mitjançant la bàscula intel·ligent Tanita. A més, aquesta sessió et servirà per a introduir nous canvis i modificacions al teu pla nutricional personalitzat per a poder-lo ajustar a les teves noves característiques físiques.

Sessió de seguiment: 35€ (durada: 30 minuts)

Primera sessió de nutrició:

Entrevista amb la nostra nutricionista. En aquesta primera sessió, la nostra nutricionista, et farà una exploració física integral amb el control de pes mitjançant la bàscula intel·ligent Tanita i es prendran les teves mesures corporals mitjançant antropometria. Exploració i anàlisi dels antecedents patològics a tractar, i control i seguiments d'al·lèrgies i intoleràncies.

La primera sessió inclou el pla nutricional personalitzat, seguint els teus plans i objectius, a més d'un seguiment alimentari de 3 dies per a valorar els teus hàbits i conductes.

Primera sessió de nutrició: 70€ (durada: 90 minuts)